Usługi

- Dystrybucja oleju napędowego,

- Sprzedaż i wynajem zbiorników paliwa,

- Sprzedaż gruzów betonowych i ceglanych, materiałów sypkich, kruszyw,

- Transport różnego rodzaju kruszyw, piasków, żwirów, ziemi , zbóż itp.

- Usługi sprzętowe i transportowe związane z budownictwem drogowym, budowlanym, kanalizacyjnym.

- Roboty ziemne (niwelacja terenu, wyrównanie gruntu pod inwestycje, wykopy fundamentowe i inne)

- Usługi wymiany gruntów, wzmocnienia dróg, poboczy i wjazdów,